Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Obnova mírového náměstí ve Vidnavě :
obnova zpevněných ploch, vegetační plochy, drobná architektura a mobiliář
Jde o pravoúhlé náměstí s měšťanskými domy (barokní, klasicistní a empírové fasády a štíty), zdobené unikátní valounkovou dlažbou. Jde o městskou památkovou zónou. Jsou zde totiž dochovány zbytky pozdně středověké městské fortifikace z 15. - 16. století, které tvoří přirozenou hranici této zóny. Na náměstí jsou barokní sochy Sv. Jana Nepomuckého (r.1770) a Panny Marie (1738 ).
Obnova zpevněných ploch, úprava vegetační ploch, drobná architektura a mobiliář jsou předmětem zakázky.

Externí odkaz na bližší informace

losert.s@seznam.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Vidnava p.č. 49,51,52,54,60,63,913,68/1,68/2,68/3,68/4, st.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 12. 2012

Lhůta pro podání nabídek

14. 1. 2013, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GRANO Skuteč spol. s r.o. (60913088) Uchazeč 14 924 516,- Kč vč. DPH
12 334 311,- Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 10 145 918,- Kč vč. DPH
8 385 056,- Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava (48035599) Uchazeč 11 053 026,- Kč vč. DPH
9 134 732,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava (60838744) Uchazeč 10 769 898,- Kč vč. DPH
8 974 915,- Kč bez DPH
HORSTAV Olomouc, spol. s .r.o. (45195706) Uchazeč 10 654 148,- Kč vč. DPH
8 878 457,- Kč bez DPH
K + K služby s.r.o. (26390295) Dodavatel 9 637 530,- Kč vč. DPH
7 964 901,- Kč bez DPH
ZETOS spol. s r.o. (45195994) Uchazeč 10 482 964,- Kč vč. DPH
8 663 607,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap