Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2.etapa zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2.etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby ( příloha č.2 zadávací dokumentace) s názvem „Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě – 2. etapa“.
Projekt počítá s revitalizací veřejného prostoru historického centra města – Mírové náměstí (o celkové ploše 8480m2, v rámci 2. etapy bude obnovena plocha 5405m2) nacházejícího se v městské památkové zóně Vidnavy.
Záměrem projektu je provést celkovou organizaci prostoru náměstí podle prostorového a funkčního uspořádání na jednotlivé plochy určené k dopravě, pohybu chodců a odpočinku. Z tohoto důvodu budou mj. jednoznačně vymezeny autobusové zastávky, plochy silnic, místních a obslužných komunikací budou odlišeny od chodníků a parkovacích ploch (celkem bude vymezeno 45 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 3 pro osoby ZTP/P). V rámci projektu bude dále část povrchu náměstí předlážděna, rekonstruovány vyvýšené chodníkové obruby, bude opraven povrch chodníků, stejně jako poškozené úseky silnic II/457 a III/4583, zřízeno několik míst pro přecházení se sníženou obrubou a hmatově kontrastní dlažbou s varovnými / signálními pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Po dokončení bude historické centrum vybaveno městským mobiliářem. Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby (příloha č.2 zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.3 zadávací dokumentace).

Externí odkaz na bližší informace

Mírové náměstí, 80

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Vidnava Mírové náměstí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Vidnava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Novosad

Kontaktní e-mail: technik@seznam.cz

Kontaktní telefon: 720356762

Kontaktní datová schránka: 7ywbajq

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2.etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap