Město Vidnava - Rozšíření ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Město Vidnava - Rozšíření ČOV zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Město Vidnava - Rozšíření ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba "MĚSTO VIDNAVA - ROZŠÍŘENÍ ČOV".
V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, která je zakončena mechanicko-biologickou ČOV. Stavba ČOV byla dokončena v roce 1994, realizována byla pouze jedna mech. biol. jednotka čištění (1. etapa výstavby). Výhledová (projektovaná) kapacita ČOV byla uvažována 2500 EO, v současnosti je zatížení ČOV cca poloviční.
Předmětem veřejné zakázky je provedení povinné publicity a propagace.
Předmětem veřejné zakázky není provedení zkušebního provozu.
Bližší popis a technická specifikace je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou JIKA-CZ s.r.o. 05/2013.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

373574

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232420-2, 45232400-6, 45252100-9, 45252124-3

Místo plnění veřejné zakázky

obec Vidnava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

32 601 732,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

26. 2. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jaroslav Mašek

Kontaktní e-mail: jaroslav.masek@akmasek.cz

Kontaktní telefon: +420 326 551 486

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Město Vidnava - Rozšíření ČOV.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap