Město Vidnava- Rozšíření ČOV(výběr manažera projektu)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Město Vidnava- Rozšíření ČOV(výběr manažera projektu) zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Město Vidnava- Rozšíření ČOV(výběr manažera projektu)

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka není dle ust. § 98 ZVZ rozdělena na části.
Předmětem plnění jsou:
5.1 Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele, soupisu prací a výkazu výměr
5.2 Provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru
5.3 Příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen SoPP)
5.4 Služby spojené s komplexním zajištěním technického dozoru investora
5.5 Služby spojené s komplexním zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
5.6 Výkon investičního dozoru investora
5.7 Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP
5.8 Závěrečné vyhodnocení akce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 160 000 Kč bez DPH, tato cena je zároveň cenou nejvýše přípustnou. Dodavatel je povinen v rámci jednotlivých součástí plnění dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace dodržet níže stanovené předpokládané hodnoty pro jednotlivé činnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71247000-1,71300000-1,71315400-3 ,71317200-5,71800000-6,79420000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Město Vidnava, Olomoucký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 160 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.cz

Kontaktní telefon: 774578102

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Město Vidnava- Rozšíření ČOV(výběr manažera projektu).

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap