Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Verneřice

Město Verneřice

Sídlo zadavatele

Mírové náměstí 138, Verneřice, PSČ 407 25

Ústecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00261742

Www stránky zadavatele

http://www.vernerice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://vernerice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-vernerice_274/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

226105

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Verneřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Verneřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Chodník a rekonstrukce VO ul.Příbramská Zobrazit
ČOV Verneřice - oplocení, zpevněné plochy a napojení na komunikaci Zobrazit
Dodávka lisovací nástavby na sběr a svoz odpadu Zobrazit
Dodávka traktoru Zobrazit
Nakládání s bioodpadem ve Verneřicích, Merbolticích a Valkeřicích Zobrazit
Nákup NA - kontejnerový nosič Zobrazit
Odkanalizování města Verneřice Zobrazit
Odkanalizování města Verneřice - technický dozor investora a koordinátor BOZP Zobrazit
Oprava chodníků u bytovek Verneřice Zobrazit
Oprava fasády Českolipská 294, Verneřice Zobrazit
Oprava fasády ZŠ Verneřice I.stupeň Zobrazit
Oprava fasády ZŠ Verneřice II.stupeň Zobrazit
Oprava havarijního stavu vodovodu Rychnov,Verneřice Zobrazit
Oprava komunikací Nádražní a Okružní Verneřice Zobrazit
Oprava komunikací Okružní 1a2, kluziště a sídliště Verneřice Zobrazit
Oprava obvodového pláště MŠ Verneřice Zobrazit
Oprava povrchu SD Verneřice Zobrazit
Pořízení požárního přívěsu pro hašení Zobrazit
Protipovodňová opatření města Verneřice Zobrazit
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE VERNEŘICÍCH Zobrazit
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE VERNEŘICÍCH Zobrazit
Rekonstrukce požární zbrojnice Verneřice Zobrazit
Rekonstrukce travnaté plochy Zobrazit
Revitalizace Mírového nám.ve Verneřicích - 1. etapa, 3. část - chodníky a VO Zobrazit
Revitalizace Mírového náměstí ve Verneřicích - 1.etapa, 2.část-větev 2 Zobrazit
Rozšíření kanalizace v ul.Hřbitovní a Nádražní Verneřice Zobrazit
Sběrný dvůr Verneřice Zobrazit
Sběrný dvůr Verneřice - vybavení Zobrazit
Stavební opravy ČSOV Verneřice Zobrazit
Stavební úpravy školních dílen v čp.9 Verneřice - vybavení Zobrazit
Stavební úpravy školních dílen v objektu č. p. 9 Verneřice Zobrazit
Verneřice-dopravní automobil Zobrazit
Verneřice-rekonstrukce rybníka Starý Zobrazit
Výměna česlí a lisu na shrabky ČOV Verneřice Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap