Velké Pavlovice – RD u Trkmanky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Velké Pavlovice – RD u Trkmanky zadávané zadavatelem Město Velké Pavlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Velké Pavlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Velké Pavlovice – RD u Trkmanky

Předmět veřejné zakázky

Komunikace
Jedná se o novostavbu místní komunikace obousměrné jednopruhové, směrově nerozdělené s asfaltovým krytem, s celkovou délkou 151,73 m a šířkou 5,50 m. Na konci komunikace je navrženo obratiště.
SO 301 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Bude vybudováno 6 ks kanalizačních přípojek z PVC-U, SN12 o celkové délce 110,70m, které budou
napojeny na veřejnou stoku vybudovanou z potrubí PVC DN600. Přípojky budou napojeny do vývrtu do
potrubí stoky pomocí napojovacího sedla. Na připojovaném pozemku bude zřízena revizní šachta z
polypropylenu DN400 s průběžným dnem, dočasně zazátkovaným, a betonovým poklopem.
SO 302 - VODOVOD
Nový vodovodní řad bude připojen na současnou rozvodnou vodovodní síť, a to na dosavadní koncový řad PVC d110mm. Bude připojen tak, že bude demontován koncový podzemní hydrant DN80 a bude přesazen na odbočku. Nová trasa bude vedena severoseverovýchodním směrem podél polní cesty a koryta VT Trkmanka směrem do spotřebiště. Po 98 m bude nový řad ukončen koncovým podzemním hydrantem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Velké Pavlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 200 000 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 982 859,45 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2024

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2023, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Velké Pavlovice – RD u Trkmanky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 15. 5. 2024 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Velké Pavlovice – RD u Trkmanky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 6 029 259,93 Kč Kč vč. DPH
4 982 859,45 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap