Technické zázemí Města Velké Pavlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technické zázemí Města Velké Pavlovice zadávané zadavatelem Město Velké Pavlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Velké Pavlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technické zázemí Města Velké Pavlovice

Předmět veřejné zakázky

Hlavním stavebním objektem je objekt haly umístěný v zadní části areálu. Jedná se o jednoduchou jednolodní ocelovou halu obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 39,6 x 14,6 m a výšce hřebene 6,187 m. Zastřešení je navrženo střechou sedlového tvaru s mírným sklonem 12% s výškou hřebene 6,187 m a výškou u okapu 5,3 m. ¨
Nosná konstrukce haly je navržena ze sedmi ocelových rámů osově vzdálených 6,5 m, ocelové rámy vytváří 6 polí. Opláštění ocelovým trapézovým plechem je navrženo pouze u 4 polí, dvě krajní pole budou pouze zastřešena bez opláštění. Zastřešení haly je navrženo ocelovým trapézovým plechem. Z přední strany a z levé boční strany jsou pro vjezd a vstup do haly navržena 3 ks ocelových sekčních vrat. Pro osvětlení a větrání jsou v přední a levé boční straně navržena tři dvoukřídlová okna.
V ostatních částech areálu budou zpevněné plochy pro manipulaci a nezpevněné plochy v místě ochranného pásma VN a v pruhu biokoridoru po obvodu areálu. Na pravé straně od vjezdové brány jsou navrženy boxy pro uložení sypkých materiálů vytvořené železobetonovými prefabrikovanými opěrnými stěnami na výšku 1 m. Přívod NN bude řešen novým přívodním zemním kabelem ze stávající trafostanice na západním okraji pozemku.
Stavba je tvořena jednotlivými stavebními objekty:
SO-01 Hala
SO-02 Zpevněné plochy
SO–03 Dešťová kanalizace, retenční a vsakovací zařízení

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-velke-pavlovice

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Velké Pavlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agentura K 1 s.ro.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Kouřil

Kontaktní e-mail: info@agenturak1.cz

Kontaktní datová schránka: yzijnjd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technické zázemí Města Velké Pavlovice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap