Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce zadávané zadavatelem Město Slušovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Slušovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava místní komunikace statickým zabezpečením vozovky (zajištění stability pomocí pilotové stěny se ztužujícím prahem) v délce 30m, obnova konstrukce vozovky v pokleslé části a obnova obrusné vrstvy v bezprostředním okolí deformace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017110

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45233100-0 stavební úpravy pro komunikace, 71250000-5 architektonické, technické a zeměměřičské služby

Místo plnění veřejné zakázky

ulice Na Vyhlídce, Slušovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 856 355,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

15. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Riesslerová

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: +420 573 034 265

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 3. 1. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 1. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 8. 2. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 5. 3. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap