Slušovice – Náměstí Svobody

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Slušovice – Náměstí Svobody zadávané zadavatelem Město Slušovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Slušovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Slušovice – Náměstí Svobody

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je revitalizace náměstí. Jedná se o uspořádání náměstí tak, aby vynikl kostel Narození sv. Jana Křtitele. Stávající přístupové a obslužné trasy budou zachovány. Doprava bude celkově zklidněna a hlavní komunikace dotvarována. Parkovací stání dnes zabírají nejcennější plochu náměstí, proto bude většinu stání přesunuta vedle kostela a za něj. Dnešní přerostlá zeleň bude nahrazena novou, méně vzrostlou, soustředěnou za kostelem –stromová alej a květináčem pro posezení. Stávající vzrostlé lípy budou zachovány. Na osu hlavního vchodu kostela je navržen drobný vodní prvek – trysky v dlažbě. Také do tohoto prostoru bude přesunut kříž, který je dnes na boční straně kostela. V prostoru za komunikací dojde k doplnění stromů u sochy Sv. Jana Nepomuckého.

Poznámka

Elektronický nástroj zadavatele: https://www.kdv.cz/slusovice-mci

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2021019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

stavební práce 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Slušovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

27 731 606,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

26 866 908,48 bez DPH (32 508 959,26 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

26 866 584,42 bez DPH (32 508 567,15 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

7. 6. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marta Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: +420 739 301 356

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Slušovice – Náměstí Svobody.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Slušovice – Náměstí Svobody zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KKS, spol. s r.o. (42340802) Uchazeč 34 214 630,10 Kč vč. DPH
28 276 553,80 Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Dodavatel 32 508 959,26 Kč vč. DPH
26 866 908,48 Kč bez DPH
Gardenline s.r.o. (27263827) Uchazeč 34 863 456,49 Kč vč. DPH
28 812 773,96 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap