Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice - I. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice - I. Etapa zadávané zadavatelem Město Slušovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Slušovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice - I. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce veřejných prostor města - komplexní obnova centrálních ploch :
- obnova míst a prvků (např. oprava víceúčelové plochy - hřiště)
- zrušení či náprava chybných nebo poškozených míst (např. opěrné stěny u Nízkoprahového centra, zlepšení chodníků - přístupu směrem ke hřbitovu pro pěší),
- nové záměry – zahradní architektura – sadové úpravy v Sokolské zahradě, příprava pro umístění herních prvků,
- respektování stávajících fungujících tras a jejich rekonstrukce (např. respektování pěších tras).
Předmětem zakázky je také výstavba nové příjezdové komunikace k hřišti za objektem Sokolovny. Příjezdová komunikace je navržena v nové konstrukci s případnou sanací pláně a s odvodněním pláně. Šířka komunikace je navržena 3,00 m, do staničení km 0,015 je šířka 5,00 m, povrch je živičný.

Poznámka

15 531 726,- Kč bez DPH z toho 400 000,- Kč bez DPH na nové služby a stavební práce dle § 100 odstavec 3 zákona

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017091

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

náměstí, Sokolské zahrady, Slušovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 531 726,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Riesslerová

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: +420 573 034 265

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice - I. Etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice - I. Etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SMO a.s. (42339839) Dodavatel 13 170 618,90 Kč vč. DPH
10 884 809,01 Kč bez DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (25317628) Uchazeč 16 808 080,80 Kč vč. DPH
13 890 975,87 Kč bez DPH
Zlínské stavby, a.s. (25317300) Uchazeč 16 104 762,40 Kč vč. DPH
13 309 721,- Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s. (02604795) Uchazeč 16 577 139,42 Kč vč. DPH
13 700 115,23 Kč bez DPH
KKS, spol. s r.o. (42340802) Uchazeč 13 667 628,- Kč vč. DPH
11 295 560,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap