Dodávka divadelní a jevištní techniky pro objekt bývalé sokolvny ve Slušovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka divadelní a jevištní techniky pro objekt bývalé sokolvny ve Slušovicích zadávané zadavatelem Město Slušovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Slušovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka divadelní a jevištní techniky pro objekt bývalé sokolvny ve Slušovicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka divadelní a jevištní techniky do objektu bývalé sokolovny ve Slušovicích v rozsahu daném projektovou dokumentací a technickou zprávou vypracovanou společností F O R M I C A s.r.o. a doloženého výkazu výměr. Závazné požadované parametry dodávky jsou uvedeny v technické specifikaci. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla. Dodavatel v rámci rozpočtu zakázky musí předat veškeré dokumenty potřebné pro kolaudaci. Zakázka je splněna předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Technické podmínky vyplývají z projektové dokumentace a z výkazu výměr.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.slusovice.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000-6 – Elektrické strojní zařízení, přístroje, spotřební m

Místo plnění veřejné zakázky

Slušovice, č.p. 33, 34, 138, pro předkládání a schvalování dokum

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2012, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka divadelní a jevištní techniky pro objekt bývalé sokolvny ve Slušovicích.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap