Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice

Předmět veřejné zakázky

Oznámení o užším řízení VZ

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/407426?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px

Poznámka

VZ významného rozsahu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

350227

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Šlapanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

72 105 234,- bez DPH (87 247 333,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

73 839 005,60 bez DPH (89 345 196,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Eliška Hallová

Kontaktní e-mail: hallova@dea.cz

Kontaktní telefon: +420 545110145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
oznámení 17. 5. 2013 Zobrazit
příloha č.1 tech kvalifikace 17. 5. 2013 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti VZ 22. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.1/13043 27. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o poskytnutí dodatečné informace 27. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 2/13043 27. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o poskytnutí dodatečné informace - Hochtief 31. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 3/13043 31. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o poskytnutí dodatečné informace VOKD,a.s. 7. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 4/13043 7. 6. 2013 Zobrazit
Příloha k dotazu VOKD 7. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD č.5/13043 21. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 6/13043 24. 6. 2013 Zobrazit
Část II. výzva k podání nabídek 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.2 - Krycí list 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.3 - Obchodní podmínky 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.4 - Harmonogram 12. 8. 2013 Zobrazit
Soupis prací 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.5 - Energetický audit 12. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.1/13043/II 22. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 2/13043/II 2. 9. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.3/13043/II 3. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI 3/13043/II - stavební povolení - 1.část 3. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI 3/13043/II - stavební povolení - 2.část 3. 9. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.4/13043/II 6. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI 4/13043/II - soupis prací pro VRN a ORN pro objekty SO 01-05 6. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.2 k DI 4/13043/II - soupis prací pro ZTI a plyn objekty SO 01-04 6. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.3 k DI 4/13043/II - rekapitulace stavebních objektů 6. 9. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 12. 11. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 22. 11. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle § 85 9. 12. 2013 Zobrazit
Informace o uzavření smlouvy 9. 12. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo IMOS 10. 12. 2013 Zobrazit
Dodatek k Sod č.1 30. 6. 2014 Zobrazit
Dodatek k SoD č.2 28. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek k SoD č.3 30. 9. 2014 Zobrazit
Dodatek k SOD č.4 4. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek k SOD č.5 21. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek SOD č.6 15. 12. 2014 Zobrazit
protokol o výši skutečné uhrazené ceny §147a ZVZ 29. 1. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
IMOS, a.s. (25322257) Dodavatel 87 247 333,- Kč vč. DPH
721 056 234,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap