Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektonického a stavebně technického poradenství pro komise Rady města Šlapanice, Zastupitelstva města Šlapanice, pro Odbor výstavby, Odbor životního prostředí, Odbor investic a správy majetku, občany města. Jedná se zejména o činnosti v oblastech:
• Urbanisticko-architektonického rozvoje města.
• Tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
• Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v exponovaných nebo významných mís-tech města.
• Péče o historické dědictví města formou spolupráce s městským památkářem.
• Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě
• Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města
• Spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města
• Zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD
• Účast ve výběrových komisích
• Účast při veřejných projednání projektů
• Komunikace s veřejností
• Organizace architektonických a urbanistických soutěží
• Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje
• Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistickými
• Usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko – architektonický rozvoj města
• Koordinace a pomoc při zpracování strategického plánu města
• Iniciování, vytváření a implementace vizí města

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Leplt

Kontaktní e-mail: leplt@slapanice.cz

Kontaktní telefon: 702089171

Kontaktní datová schránka: 2xfbbgj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provádění činnosti městského architekta města Šlapanice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumetace 10. 3. 2015 Zobrazit
dokumentace pro vyplnění k nabídce 10. 3. 2015 Zobrazit
zrušení výběrového řízení 8. 4. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap