Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu zadávané zadavatelem Město Potštát. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Potštát

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu

Předmět veřejné zakázky

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektu bydlení pro seniory.
Jedná se o novostavbu přízemního objektu vytvářející svým objemem polouzavřenou strukturu.
Stavba bude provedena jako dřevostavba na betonové desce, systémem dřevěného sendviče o tloušťce zdi 30 cm.
Objekt obsahuje 8 bytových jednotek o velikosti jeden obytný pokoj s kuchyňským koutem a sanitárním zázemím.
K jednotlivým bytům přináleží i malá privátní terasa na opačné straně domu, než je společný prostor.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-012220

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je parc. č. 1601, 1602 a 1603 v katastrálním území Potštát.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 443 040,74 bez DPH (13 846 079,30 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 184 365,13 bez DPH (13 041 966,13 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

11 184 365,13 bez DPH (13 041 966,13 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar, Roman Tyl

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596117046, +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - obsah nabídky 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - krycí list nabídky 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 - poddodavatelské schéma 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 - vzor smlouvy 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 - projektová dokumentace 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 - výkaz výměr 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 - čestné prohlášení - základní způsobilost 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - čestné prohlášení - seznam stavebních prací 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 9 - čestné prohlášení - seznam techniků 19. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 10 - vzor osvědčení objednatele 19. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 4. 5. 2018 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 2 7. 5. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 10. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 DI3 - opravený výkres č. 11 10. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 DI3 - opravené výkazy výměr 10. 5. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 10. 5. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 16. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 DI4 - opravené výkazy výměr 16. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 DI4 - výpis oken a dveří 16. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 DI4 - výpis oken a dveří 16. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 DI4 - D - technická zpráva 16. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 DI4 - TZ - statika - opravená strana 5 16. 5. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 18. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 DI5 - opravené výkazy výměr 18. 5. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 4. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 DI6 - opravené výkazy výměr 4. 6. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 8. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 8. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 20. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 10. 7. 2019 Zobrazit
protokol o předání a převzetí stavby 10. 7. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
D.E.E.D. CZECH s.r.o. (28365364) Uchazeč 17 855 858,57 Kč vč. DPH
14 756 907,91 Kč bez DPH
ATRIOWOOD, s.r.o. (27723658) Dodavatel 13 385 467,24 Kč vč. DPH
11 062 369,62 Kč bez DPH
Meccano, s.r.o. (25862758) Uchazeč 13 723 979,65 Kč vč. DPH
11 342 131,94 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba podporovaných bytů v městě Potštátu zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
VESPER FRAMES s.r.o. (27832902)
ELEKTROINSTALACE – Martin Turek (87496658)
Petr Plaček (68935242)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap