Potštát – Lipná, vodovod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Potštát – Lipná, vodovod zadávané zadavatelem Město Potštát. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Potštát

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Potštát – Lipná, vodovod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy příloha č.1 této zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako přílohy č. 3 a č. 4.
Jedná se o novostavbu vodovodu v Lipné navázáním na vodovod Potštát. Přívodní řad do Lipné bude napojen na stávající výtlačný řad před vodojemem Kyžlířov a je veden podél komunikace II/441 k Lipné.

Poznámka

Projekt bude financován z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství, Program rozvoje venkova 2014 – 2020, dotace ve vodním hospodářství, podprogram 129 250 –Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

641606

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7,44161200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Potštát, Lipná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 218 346,- bez DPH (13 650 429,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

2. 11. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SELLER MORAVIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Blanka Dosedělová

Kontaktní e-mail: dosedelova@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 603 169 816

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Potštát – Lipná, vodovod.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap