Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava značně poničené konstrukce vozovky místní komunikace ul. Mšecká a Sportovní. Dojde k zvýšení únosnosti vozovky po odstranění stávajícího krytu a ložné vrstvy frézováním. Rekonstrukcí dojde k opraveně a zasanování stávajících podkladních vrstev a budou položeny nové asfaltové ložné a obrusné vrstvy.
Rekonstrukce se týká rovněž vybudování nového odvodnění vozovky a obrubníků a chodníků poničených po pokládce inženýrských sítí. Stávající poklopy inženýrských sítí budou výškově upraveny. Součástí stavby je i nové vodorovné a svislé dopravní značení. Při rekonstrukci dojde k zajištění bezpečného a zpevněného přístupu k rodinným domům, plynulý a bezproblémový odvod dešťových vod. Dále dojde k vytvoření 25 parkovacích stání na levé i pravé straně ul. Sportovní, důsledného oddělení pěšího provozu od provozu motorových vozidel a zajištění možnosti užívání komunikace a chodníků i osobami se sníženou možností pohybu.
Směrový, výškový a šířkový návrh rekonstrukce komunikací vychází z pozemků pro ni vymezených, z okolních pozemků a s maximální měrou se jim přizpůsobuje (směrově i výškově). Návrh rekonstrukce místních komunikací je rozdělen do 2 větví:
ul. Mšecká MO2 14,25/50 ZU1km 0,000 KU1 km 0,29494
ul. Sportovní MO2 10,50/50 ZU2km 0,000 KU2 km 0,31913
Výškové řešení bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci frézovacích prací, maximální se přizpůsobení okolnímu terénu a plynulé napojení na stávající povrch místních obslužných komunikací a vjezdů do sousedících nemovitostí.
Navrhované chodníky jsou vždy řešeny jako obousměrné.

Poznámka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Výstavba přechodů 45233144-0

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, ul. Mšecká a Sportovní, lat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace VZ 18. 4. 2014 Zobrazit
Prováděcí projektová dokumentace 18. 4. 2014 Zobrazit
Výkaz výměr 18. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1. k zadávacím podmínkám 25. 4. 2014 Zobrazit
Sdělení zadavatele o přiměřeném prodloužení lhůty k podání nabídek 25. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 2 9. 5. 2014 Zobrazit
Sdělení zadavatele o přiměřeném prodloužení lhůty k podání nabídek č. 2 9. 5. 2014 Zobrazit
Seznam nabídek doručených ve lhůtě pro podání nabídek 23. 5. 2014 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 23. 5. 2014 Zobrazit
Protokol o posouzení kvalifikace 2. 6. 2014 Zobrazit
Oznámení o vyloučení uchazeče 5. 6. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 5. 6. 2014 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 5. 6. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 5. 6. 2014 Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní - Nové Strašecí_oznámení informace o uzavření smlouvy 27. 6. 2014 Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní - Nové Strašecí_SoD 27. 6. 2014 Zobrazit
Zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ 3. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD 13. 11. 2014 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky dle § 147a zákona o veřejných zakázkách 28. 11. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dle § 147a ZVZ 2. 2. 2015 Zobrazit
Oznámení o doložení změny v kvalifikaci dodavatele podle § 58 ZVZ 3. 2. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap