Rekonstrukce Hospodního rybníka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce Hospodního rybníka zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Hospodního rybníka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je obnova rybníka Hospodní v Novém Strašecí dle projektové dokumentace Ing. Jiřího Kubelky. Vodní nádrž bude mít litorální pásmo v oblasti nátoku:
Rozdělovací objekt a nátokové potrubí:
Bude vykopán základ pro stavbu tělesa rozdělovacího objektu a po vyzdění bude provedeno vystrojení měrného profilu vodítky a tabulovým stavítkem s Thomsonovým měrným přelivem. Bude provedena kompletní rekonstrukce nátokového potrubí a revizní šachty. Vzhledem ke stávajícímu stavu koryta roku pod rozdělovacím objektem (koryto je neprůtočné), zůstane v činnosti i historické odbočení z toku, které však není předmětem projektu.
Objekt výpusti:
Stávající výpustní zařízení se navrhuje kompletně přepracovat. Nově se navrhuje osazení otevřeného dvoudlužového požeráku s výtokem JS300. Přelivná hrana dluží se navrhuje v šíři min. 400mm. Stavební výška požeráku 2,5 m s uvažovaným zapuštěním 0,8 m, tj. provozní výška 1,7 m. Požerák bude vybaven česlemi s výškou min. 0,4 m, průlina česlic max. 22 mm, tloušťka prutu min. 10 mm, nebo pásovina 6x25 mm. Svařenec česlí bude žárově pozinkován. Požerák bude vybaven uzamykatelným poklopem.
Odtokové potrubí se provede z PVC trub DN 300 SN 12 s uložením do výkopu a jílovým těsněním potrubí proti průsaku výkopovou rýhou.
Úprava dna:
Zahloubení dna nádrže bude provedeno vybagrováním dle profilů ve výkresové dokumentaci a transportem výkopu na určené pozemky. Část výkopu bude uložena v prostoru nádrže v lokalitě, která je v současné době mimo zátopu. Sediment se nebude vyvážet mimo prostor nádrže, bude použit na rekultivaci stávajících nezatopených ploch a část bude ponechána v nádrži jako pufrační vrstva po znovu napuštění nádrže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

577 000,- bez DPH (698 170,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2SBx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce Hospodního rybníka.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap