Odvodnění a obnova hřbitovní zdi, Nové Strašecí, východní strana hřbitova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odvodnění a obnova hřbitovní zdi, Nové Strašecí, východní strana hřbitova zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odvodnění a obnova hřbitovní zdi, Nové Strašecí, východní strana hřbitova

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je obnova stávající zdi na východní straně hřbitova. Zeď se v současné době rozpadá, protože není založena na základovém pasu a je podmáčena z nevyhovujícího dešťového svodu z přilehlých garáží.
Stávající zeď bude po částech rozebrána a na jejím místě bude realizovaná prefabrikovaná z betonových prvků. Jde o systém nosných betonových sloupků – osově 2m, do kterých budou zasunuty 2000x500x40mm dílce. Povrch dílců bude imitovat cihelné zdivo. Provedením bude napodobovat stávající stav. Patky pro sloupky budou přizpůsobeny tvarem náhrobkům. Možnost použití ocelových sloupků z profilů HEB, která je zmiňována v projektové dokumentaci, vylučujeme.
Před zahájením demoličních prací a výstavby nové zdi je nutné v součinnosti se správcem hřbitova demontovat 58 stávajících náhrobků, přechodně uskladnit a zajistit v prostoru hřbitova a po provedení rekonstrukce zdi osadit zpět na hroby.
Dešťová voda bude svedena z garáží a svodem umístěným pod terénem v nezámrzné hloubce mezi stávajícími garážemi a zdí bude odvedena do zasakovacích boxů, umístěných na pozemku 301/1.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 640 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odvodnění a obnova hřbitovní zdi, Nové Strašecí, východní strana hřbitova.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap