Gymnázium šatny – Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Gymnázium šatny – Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Gymnázium šatny – Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova

Předmět veřejné zakázky

Stávající stav:
Učebny hudební výchovy.
Nový stav:
Upravovaná část objektu bude využívána jako šatny Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí.
Stavební úpravy zasahují do části 1.N.P. navazujícího na vstup z Komenského náměstí. Stávající učebny hudební výchovy jsou stavebně propojeny a vybaveny šatními skříňkami a dalším mobiliářem pro nové využití jako šatny gymnázia.

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen dokumentací pro provedení stavby Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova – Gymnázium šatny, zpracovatel Ing. Arch. Karel Zuska, autorizovaný architekt ČKA 01 524, datum vypracování 03/2018.

Poznámka: Zadavatel v předstihu před realizací předmětné veřejné zakázky provedl v rámci jiné stavební činnosti přípravu zejména elektro prací v chodbě, přiléhající k budoucímu prostoru šaten Gymnázia, aby prostor chodby byl realizací prací dle předmětu veřejné zakázky dotčen jen v nezbytně nutném rozsahu. Účastníci ve veřejné zakázce při zpracovávání nabídky na toto nebudou brát zřetel. Koordinace realizace prací dle předmětu veřejné zakázky s provedenou přípravou v chodbě bude provedena s vítězným uchazečem před zahájením realizace a v jejím průběhu.

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

31. 1. 2019, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Gymnázium šatny – Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap