Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - vzdělávací aktivity

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - vzdělávací aktivity zadávané zadavatelem Město Modřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Modřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - vzdělávací aktivity

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění zakázky zahrnuje vybrané vzdělávací aktivity v rozsahu dle Přílohy č. 4a, 4b a 4c pro jednotlivé skupiny a dodávku odborné literatury pro samostudium v rozsahu dle přílohy č. 4d.

Zakázka je dělena na dílčí části ve smyslu § 101 ZZVZ:
Dílčí část 1 – Komunikace s veřejností
Dílčí část 2 – Školení dle odbornosti
Dílčí část 3 – Školení v oblasti krizového řízení a součinnost složek IZS
Dílčí část 4 – Dodávka odborné literatury

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek na více dílčích částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část.
Bližší informace viz Výzva k podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

17027

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

prostory dodavatele i prostory zadavatele Město Modřice – Městský úřad Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

432 340,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2017, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Anna Kroulíková

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: +420 545110145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - vzdělávací aktivity.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1a - Krycí list nabídky dílčí plnění č. 1 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1b - Krycí list nabídky dílčí plnění č. 2 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1b - Krycí list nabídky dílčí plnění č. 2 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1c - Krycí list nabídky dílčí plnění č. 3 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1d - Krycí list nabídky dílčí plnění č. 4 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 - ČP základní způsobilost 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3a - návrh smlouvy dílčí plnění č. 1 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3b - návrh smlouvy dílčí plnění č. 2 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3c - návrh smlouvy dílčí plnění č. 3 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4a - seznam vzdělávacích aktivit - dílčí část 1 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4b - seznam vzdělávacích aktivit - dílčí část 2 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4c - seznam vzdělávacích aktivit - dílčí část 3 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4d - seznam literatury - dílčí část 4 27. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 - ČP seznam služeb 27. 7. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - dílčí část 1 1. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru dodavatele - dílčí část 1 18. 8. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - dílčí část 1 18. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru dodavatele - dílčí část 2 18. 8. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - dílčí část 2 18. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - dílčí část 3 18. 8. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - dílčí část 4 18. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap