Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - personální audit

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - personální audit zadávané zadavatelem Město Modřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Modřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - personální audit

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je ověření vhodnosti personálního rozložení jednotlivých vytvořených funkčních míst
Cílem personálního auditu města (PA) Modřice je zjistit, zdali:
- je v těchto orgánech a složkách optimální počet zaměstnanců;
- jsou zaměstnanci schopni vykonávat svěřenou funkci (zejména vedoucí a řídící pracovníci);
- je nutné přijmout případné změny ve funkcích, kde bude zjištěn nějaký rizikový faktor

Personálním auditem by měli postupně projít všichni zaměstnanci města, s následujícím předpokládaným harmonogramem:
- IV. čtvrtletí 2017 – realizace personálního auditu Městské policie Modřice – 10 osob
- I. čtvrtletí 2018 – realizace personálního auditu MÚ Modřice – 15 osob
- I. čtvrtletí 2018 – realizace personálního auditu u pracovníků údržby a čištění – 6 osob
- II. čtvrtletí 2018 – realizace personálního auditu u pracovníků Pasivního bytového domu pro seniory – 11 osob
Bližší informace viz Výzva k podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

17027

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

prostory účastníka i prostory zadavatele Město Modřice – Městský úřad Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

314 050,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Anna Kroulíková

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: +420 545110145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - personální audit.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap