Varovný informační systém města Modřice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Varovný informační systém města Modřice zadávané zadavatelem Město Modřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Modřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Varovný informační systém města Modřice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka varovného informačního systému před povodněmi včetně zaškolení obsluhy. Součástí dodávky, včetně instalace, komplexního varovného systému je Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), bezdrátové hlásiče, obousměrné vysílací zařízení (řídící pracoviště s rádiovou ústřednou s napojením do systému JSVV) včetně digitálního záznamníku zpráv, záložního zdroje pro vysílací pracoviště a dalších modulů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Záměrem zadavatele je modernizovat místní rozhlas tak, aby bylo pokryto celé město včetně záplavové oblasti. Tímto bude umožněno včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace města ve smyslu předání urgentních sdělení v případech nouze.

Poznámka

Veřejná zakázka je financována z prostředků EU (viz odst. 2.1 výzvy).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000-6; 32300000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Město Modřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 337 750,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 2. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Andrea Seidlová

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: 545 110 145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Varovný informační systém města Modřice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap