Modřice, U hřiště - prodloužení deš´tové kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modřice, U hřiště - prodloužení deš´tové kanalizace zadávané zadavatelem Město Modřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Modřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modřice, U hřiště - prodloužení deš´tové kanalizace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2015, 00:00:09 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modřice, U hřiště - prodloužení deš´tové kanalizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky + smlouva o dílo včetně příloh 1. 6. 2015 Zobrazit
Stavební povolení 1. 6. 2015 Zobrazit
Územní rozhodnutí 1. 6. 2015 Zobrazit
Vyjádření dotčených orgánů + správců sítí 1. 6. 2015 Zobrazit
Výkaz výměr 1. 6. 2015 Zobrazit
A průvodní zpráva 1. 6. 2015 Zobrazit
B Souhrnná zpráva 1. 6. 2015 Zobrazit
C 1 Přehledná situace 1. 6. 2015 Zobrazit
C 2 Koordinační situace 1. 6. 2015 Zobrazit
C 3 Situace katastrální 1. 6. 2015 Zobrazit
D Dokladová část -titulky 1. 6. 2015 Zobrazit
E 1 Technická zpráva POV 1. 6. 2015 Zobrazit
E 2 Situace POV 1. 6. 2015 Zobrazit
F Dokumentace objektů -titulky 1. 6. 2015 Zobrazit
F1 SO 01 Stoky - ttulky 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.1 Technická zpráva 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.2 Situace stavby 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.3.1 Podélné profily 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.4.1 Vzorový příčný řez uložením potrubí ŽB 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.4.2 Vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.4.3 Vzorové křížení se sdělovacím kabelem 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.5.1 Revizní šachta na potrubí do DN 600 včetně 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.6. Výpis šachet 1. 6. 2015 Zobrazit
F 1.7. Vytýčení stavby 1. 6. 2015 Zobrazit
F 2 SO 02 Opravy místních komunikací titulky 1. 6. 2015 Zobrazit
F 2.1. Technická zpráva 1. 6. 2015 Zobrazit
F 2.2 Situace dotčených ploch 1. 6. 2015 Zobrazit
F 2.3 Vzorový příčný řez opravy místních komunikací 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1. SO 03.1 Přeložka vodovodu - titulky 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.1 Technická zpráva 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.2 Situace 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.3 Podélný profil 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.4 Vzorový příčný řez uložením potrubí 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.6 Vytýčení stavby 1. 6. 2015 Zobrazit
F 3.1.5 Kladečské schéma 1. 6. 2015 Zobrazit
H Výpis pozemků 1. 6. 2015 Zobrazit
Seznam příloh 1. 6. 2015 Zobrazit
Název paré dokumentace - titilky 1. 6. 2015 Zobrazit
Doplňující informace I. 12. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD 30. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č.2 ke SOD 9. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap