Zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala v areálu ZŠ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala v areálu ZŠ“ zadávané zadavatelem Město Lázně Bohdaneč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Lázně Bohdaneč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala v areálu ZŠ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je:
- zajištění všech potřebných průzkumu a měření, které nebyly poskytnuty zadavatelem a jsou nutné pro zpracování díla,
- zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení,
- zpracování prováděcí projektové dokumentace, dopracované do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
- výkon autorského dozoru,
- výkon inženýrské činnosti (zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ve sloučeném řízení).

Poznámka

zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2015166

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Lázně Bohdaneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 mil Kč bez DPH (včetně odměny za licenční práva a autorský dohled ) bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2016, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: 573034265

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace „Sportovní hala v areálu ZŠ“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap