Chodník Okružní ulice 1 Kouřim

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník Okružní ulice 1 Kouřim zadávané zadavatelem Město Kouřim. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Kouřim

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník Okružní ulice 1 Kouřim

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ jsou stavební práce - stavba chodníku - podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Sedláčkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. autorizované osoby dle seznamu ČKAIT 0004010 - oprava a prodloužení chodníku v ulici Okružní (silnice č.III/33420) po křižovatku s místní komunikací - ul. Komenského.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7,45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Město Kouřim - Okružní ul.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 079 126,- bez DPH (1 305 742,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 277 405,00 bez DPH (1 545 660,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Kouřim

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Klouda

Kontaktní e-mail: klouda@kourim-radnice.cz

Kontaktní telefon: +420602170399

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník Okružní ulice 1 Kouřim.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 10. 4. 2018 Zobrazit
Návrh SOD 10. 4. 2018 Zobrazit
Výkaz výměr 10. 4. 2018 Zobrazit
Projekt 10. 4. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 5. 6. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Chodník Okružní ulice 1 Kouřim zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav (47539330) Dodavatel 1 305 742,- Kč vč. DPH
1 079 126,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap