Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II zadávané zadavatelem Město Hrochův Týnec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hrochův Týnec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce, a to konkrétně rekonstrukce skladové haly sběrného dvoru obce Hrochův Týnec. Předmětem rekonstrukce na objektu bude výměna všech dřevěných a ocelových částí, výstavba protipožární zdi, osazení novými kovovými vraty (4 kusy), nová omítka na cihelných sloupech se silikonovou fasádou. Dále nové dřevěné vazníky v konstrukci krovu s novou střešní krytinou, nová drátkobetonová podlaha v tl. 100 mm opatřenou nátěrem proti opotřebení. Také bude proveden nový rozvod elektroinstalace. Předmět je blíže popsán v projektové dokumentaci “Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II“ vypracované společností CODE spol. s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice 530 00, vypracoval: Ing. Lukáš Závodný, zodpovědný projektant: Ing. Viktor Meduna (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Výkaz výměr je přílohou č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 566 152,59 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 12. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 542 211 083

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GoldStav CZ s.r.o. (28859563) Dodavatel 3 785 205,49 Kč vč. DPH
3 128 269,- Kč bez DPH
Lukáš Hamerník, Blížňovice 45, 538 62 Hrochův Týnec (00270156) Uchazeč 4 019 428,82 Kč vč. DPH
3 321 842,- Kč bez DPH
„Sdružení BÁČA – IFASO, Sběrný dvůr HT“ - BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572 01 Polička a I F A S O, s.r.o. Chrudim, Kočí č. p. 179, 538 61 Kočí (25268422) Uchazeč 3 980 789,89 Kč vč. DPH
3 289 909,- Kč bez DPH
Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice (40115798) Uchazeč 3 789 304,97 Kč vč. DPH
3 131 657,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap