Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce zadávané zadavatelem Město Hoštka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hoštka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace dle platných zákonů a vyhlášek (např. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a prováděcí dokumentace na novostavbu bytového domu – Komunitní dům seniorů v Hoštce na p.p.č. 186/19 v k.ú. Kochovice.
Předmětem projektové dokumentace bude stavební část (situace se zákresem napojení na inženýrské sítě včetně mobiliáře – umístění kontejnerů na odpad a projekt parkoviště, kde se uvažuje s rozšířením stávajícího parkoviště umístěného vedle shora uvedeného pozemku, výkresy základů, půdorysů poschodí, řezů, pohledů, střechy a detaily), statika stavby, zdravotní instalace, vzduchotechniky, ústřední vytápění (investor uvažuje o využití alternativních zdrojů vytápění, či ohřevu vody), elektroinstalace včetně návrhu osvětlení a rozvodů slaboproudu a plynofikace a to včetně požárně bezpečnostního řešení stavby a položkového výkazu výměr. Součástí projektové dokumentace budou i výkresy technického zařízení budovy (výtah). Projektová dokumentace by neměla obsahovat názvy výrobků, či výrobců jednotlivých materiálů. Výrobky a materiály uvedené v projektové dokumentaci by měly být vyjádřeny technickými parametry např. rozměry, tepelnými vlastnostmi materiálů atd.

Externí odkaz na bližší informace

http://verejnezakazky.hostka.cz/verejne-zakazky/verejne-zakazky-2015

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

792/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Hoštka, Kochovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH (605 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2015, 00:00:10 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Hoštka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Muller

Kontaktní e-mail: a.muller@hostka.cz

Kontaktní telefon: 736645205

Kontaktní datová schránka: 4phbd4m

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. David Vytvar (68868791) Dodavatel 338 800,- Kč vč. DPH
280 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace – Komunitní dům seniorů v Hoštce zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ludmila Davidová (15716970)
Miluše Kovářová (44333749)
Petr Zelenka (12340863)
Tomáš Juřica (87692970)
David Prachař (69524521)
Ing. Miroslava Jahodová (47140038)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap