Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2019 zadávané zadavatelem Město Hartmanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hartmanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2019

Předmět veřejné zakázky

Cílem této podlimitní veřejné zakázky (VZ) je uzavřít rámcovou dohodu mezi zadavatelem a maximálně čtyřmi vybranými uchazeči. Z těchto uchazečů bude uzavřena pro 1Q / 2019 kupní smlouva s jedním dodavatelem, který nejlépe vyhoví podmínkám z tohoto VŘ. Pro 2,3 a 4Q/ 2019 bude uzavřena kupní smlouva na základě výsledků z tzv. „minitendru“ vyhlášených koncem příslušného předchozího čtvrtletí opět vždy s jedním dodavatelem. Pořadí v jakém se umístí uchazeči v rámci tohoto VŘ je tedy závazné pouze pro 1 Q/2019. V dalších čtvrtletích se opětovně soutěží, ale už pouze mezi účastníky rámcové dohody. Kupní smlouvy budou uzavírány až do celkového objemu cca 10000 prm na rok 2019 a to dle dle pravidel zveřejněných v závazném textu rámcové dohod

Poznámka

Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MHa 706/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

03416000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Hartmanice, okres Klatpovy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH (4 600 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 012 965,- bez DPH (2 314 910,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 012 965,- bez DPH (2 314 910,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Hartmanice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Bauchová

Kontaktní e-mail: bauchova@muhartmanice.cz

Kontaktní telefon: +420724181016

Kontaktní datová schránka: mknbxxv

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2019.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap