Rekonstrukce poutního kostela s. Anny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce poutního kostela s. Anny zadávané zadavatelem Město Andělská Hora. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Andělská Hora

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce poutního kostela s. Anny

Předmět veřejné zakázky

Poutní kostel sv. Anny je barokní stavební památkou z konce 17. století. V minulosti byl i významným církevním kulturním místem. V současné době je již téměř 30 let nevyužíván, což se negativně projevilo na technickém stavu kostela. V klenbách se objevily praskliny. Na stěnách kostela je patrná vlhkost. Stavba je podmáčena, obvodové zdi jsou poničené vlhkosti a jsou napadeny plísni a houbami. Tím došlo k narušení dalších vrstev zdiva , čímž hrozí v případě neprovedení rekonstrukce k nevratnému poškození této stavby. Vlivem prosakující vlhkosti jsou poškozeny také vnitřní omítky. Vlhkost má za následek nepříznivé mikroklíma v kostele, které znemožňuje její plné využití.

Poznámka

jedná se o zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212361 - 4 , 45122000- 8

Místo plnění veřejné zakázky

Andělská Hora

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH (6 050 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

11. 4. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Andělská Hora

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Novotný - starosta

Kontaktní e-mail: andelskahora@cbox.cz

Kontaktní telefon: +420 554 737 030

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce poutního kostela s. Anny.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva 25. 3. 2013 Zobrazit
zadávací dokumentace 25. 3. 2013 Zobrazit
kvalifikační dokumentace 25. 3. 2013 Zobrazit
obchodní podmínky 25. 3. 2013 Zobrazit
slepý položkový rozpočet 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 1 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 2 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 3 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 4 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 5 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 6 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 7 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 8 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 9 25. 3. 2013 Zobrazit
technická dokumentace 10 25. 3. 2013 Zobrazit
metodika nabídkové ceny 3. 4. 2013 Zobrazit
čestné prohlášení komise pro otvírání obálek 11. 4. 2013 Zobrazit
prezenční listina 11. 4. 2013 Zobrazit
seznam nabídek 11. 4. 2013 Zobrazit
otvírání obálek 11. 4. 2013 Zobrazit
čestné prohlášení hodnotící komise 15. 4. 2013 Zobrazit
dopis Teslice - doplnění 15. 4. 2013 Zobrazit
dopis Lukovský - doplnění 15. 4. 2013 Zobrazit
dopis Jurčík - doplnění 15. 4. 2013 Zobrazit
vzor čestného prohlášení § 68 15. 4. 2013 Zobrazit
čestné prohlášení komise pro posouzení kvalifikace 19. 4. 2013 Zobrazit
Protokol o posouzení kvalifikace 19. 4. 2013 Zobrazit
Protokol z jednání hodnotící komise 19. 4. 2013 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 19. 4. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 19. 4. 2013 Zobrazit
vyloučení ALLKON 19. 4. 2013 Zobrazit
vyloučení Lukovský 19. 4. 2013 Zobrazit
vyloučení Jurčík 19. 4. 2013 Zobrazit
vyloučení DUOSTAV 19. 4. 2013 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 6. 5. 2013 Zobrazit
smlouva 7. 5. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap