POŘÍZENÍ CAD-CAM SYSTÉMU A LICENCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM A VÝROBOU LABORATORNÍHO NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI MERCI, S.R.O.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce POŘÍZENÍ CAD-CAM SYSTÉMU A LICENCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM A VÝROBOU LABORATORNÍHO NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI MERCI, S.R.O. zadávané zadavatelem MERCI, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MERCI, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

POŘÍZENÍ CAD-CAM SYSTÉMU A LICENCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM A VÝROBOU LABORATORNÍHO NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI MERCI, S.R.O.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení CAD-CAM systému a licencí pro zpracování technické a technologické dokumentace související s vývojem a výrobou nábytku. Tento systém bude zadavatel využívat pro zakázkovou nebo sériovou výrobou laboratorního nábytku a požaduje od něj následující funkce:
• Komplexní řešení poskytující všechny výrobní data z jednoho zdroje.
• Eliminace chyb a nepřesností v kusovnících a kalkulacích.
• Zrychlení přípravy výroby a omezení počtu manuálních zásahu a manipulací s daty.
• Zvětšení rozsahu dostupných dat tak, aby byly využity možnosti informačního systému a výrobních technologií.
• Přenesení know-how technologických konstrukcí do definic konstrukčních principu CAD/CAM.
• Propojení se stávajícím ERP systémem.
• Správu zakázek/projektů a kmenových dat a jejich export/import.
• Order manager – příprava zakázky s využitím katalogu bez nutnosti využití grafického CAD rozhraní.
• Výstup standardizovaných výrobních kusovníků/reportů napříč zakázkami.
• Asistenta pro navrhování parametrických konstrukcí (výrobkový designer).
• Nástroj pro volnou konstrukci a 3D modelování (volná konstrukce, objektový designer).
• Možnost generování pracovních desek, lišt, profilů.
• Add-on modul CAM ke správě generovaných CNC kódů mezi jednotlivými stroji umožní opakované generování programu v různých variantách pro daný stroj. Pro více strojů umožní generování více variant programů a pracovních postupů přímo z informačního systému.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.mercilab.cz/

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výběr dodavatele se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů a postupem dle pravidel nebo Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (platnost od 13. 10. 2023, účinnost od 13. 10. 2023).
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72268-Dodávka programového vybavení

Místo plnění veřejné zakázky

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 850 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2024

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MERCI, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Skoupý

Kontaktní e-mail: jiriskoupy@ymail.com

Kontaktní telefon: 724544948

Kontaktní datová schránka: wjeuqe5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce POŘÍZENÍ CAD-CAM SYSTÉMU A LICENCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM A VÝROBOU LABORATORNÍHO NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI MERCI, S.R.O..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap