Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks přesného soustružnického centra na tvrdé soustružení s koníkem, osou Y, poháněnými nástroji a příslušenstvím. Podmínkou pro převzetí stroje je rovněž vyrobení předávacího kusu v požadované kvalitě.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP17-05

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 281 654,16 bez DPH (12 440 801,53 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 281 654,16 bez DPH (12 440 801,53 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 3. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CNC invest, s.r.o. (27898164) Dodavatel 12 440 801,53 Kč vč. DPH
10 281 654,16 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Přesné soustružnické centrum na tvrdé soustružení zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 CNC invest, s.r.o. (27898164) 12 440 801,53
10 281 654,16
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap