Měřící bezkontaktní senzory

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Měřící bezkontaktní senzory zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Měřící bezkontaktní senzory

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, transport na místo, montáž, instalace, seznámení obsluhy se zařízením, uvedení do užívání měřících bezkontaktních senzorů určených pro měření délkových/pozičních rozměrů transparentních a reflexních materiálů (optiky) s využitím vlastností světla dle dále specifikovaných podmínek.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP16-05

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

393 793,95 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Měřící bezkontaktní senzory.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Měřící bezkontaktní senzory zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Keyence International (Belgium) NV/SA (0826207990) Dodavatel 393 793,95 Kč vč. DPH
393 793,95 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Měřící bezkontaktní senzory zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 Keyence International (Belgium) NV/SA (0826207990) 393 793,95
393 793,95
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap