Bezkontaktní 3D měřící interferometrické zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bezkontaktní 3D měřící interferometrické zařízení zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bezkontaktní 3D měřící interferometrické zařízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, transport na místo, instalace, seznámení obsluhy se zařízením a uvedení do užívání bezkontaktního 3D interferometrického měřícího zařízení včetně příslušenství.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000022

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP22-07

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

15 905 585,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2019, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lenka Smrčinová

Kontaktní e-mail: Lenka.Smrcinova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420703168501

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bezkontaktní 3D měřící interferometrické zařízení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bezkontaktní 3D měřící interferometrické zařízení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
IMECO TH s.r.o. (27674959) Dodavatel 19 245 757,85 Kč vč. DPH
15 905 585,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap