Autokolimátor pro montáž optických sestav

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Autokolimátor pro montáž optických sestav zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Autokolimátor pro montáž optických sestav

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks autokolimátoru pro montáž optických sestav s příslušenstvím. Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000017

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-000385

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP12-01-50

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38636000

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

883 881,- bez DPH (1 069 496,01 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

883 881,- bez DPH (1 069 496,01 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2016, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Autokolimátor pro montáž optických sestav.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace (doc) 12. 10. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace (pdf) 12. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list 12. 10. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Vyplněná tabulka 12. 10. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Autokolimátor pro montáž optických sestav zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Optixs, s.r.o. (02016770) Dodavatel 1 069 496,01 Kč vč. DPH
883 881,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Autokolimátor pro montáž optických sestav zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 Optixs, s.r.o. (02016770) 1 069 496,01
883 881,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap