Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin zadávané zadavatelem MedChemBio. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MedChemBio

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka extrakčních zařízení pro nukleové kyseliny. V souladu s ust. § 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na 2 části:

A. Mikrovlnný systém pro organickou syntézu
B. PDA detektor s příslušenstvím

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky nebo na všechny výše uvedené části veřejné zakázky. Všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky se vztahují na obě části veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vždy dodání zařízení, jeho kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace a poskytování záručního servisu. Všechna zařízení musejí splňovat minimální technické požadavky (parametry).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VŘ3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 360 000,- bez DPH (2 855 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 293 674,- bez DPH (2 597 766,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 293 674,- bez DPH (2 597 766,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MedChemBio

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Arnošt Rybář

Kontaktní e-mail: arnost.rybar@medchembio.cz

Kontaktní telefon: +420585632075

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap