Zajištění služeb autobusové dopravy pro školu na rok 2014 a 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb autobusové dopravy pro školu na rok 2014 a 2015 zadávané zadavatelem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb autobusové dopravy pro školu na rok 2014 a 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na zajištění dopravy žáků a jejich doprovodu autobusy na akce konané převážně v ČR. Rámcová smlouva bude uzavřena na 2 kalendářní roky (2014 a 2015).
Autobusy musí být o kapacitě min. 45 plnohodnotných míst k sezení.
Místem odjezdu a příjezdu bude vždy sídlo zadavatele, tj. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Purkyňova 1654/12, Opava. Doprava bude realizována převážně na území ČR, výjimečně na území Polska a Slovenska. Zadavatel v objednávce určí, zda autobus včetně osádky bude na cílovém místě čekat (případně bude k dispozici pro potřeby zadavatele – přejezdy) či se bude vracet do depa. Zadavatel nepředpokládá delší než 2-denní akce (tj. delší než 48 hodin), přičemž 2-denní akce budou realizovány přibližně 30 krát. Zadavatel v objednávce stanoví plánovaný itinerář cesty (tj. uvedení cílové destinace vč. případných mezizastávek). Poskytovatel služby je povinen zvolit vždy optimální trasu (tj. při porovnání času dopravy a vzdálenosti – jako optimální bude převážně uvažována trasa dle plánovače trasy na serveru mapy.cz – nejrychlejší trasa). Poskytovatel musí zajistit dopravu takovým způsobem, aby byly dodrženy veškeré právní předpisy platné v době realizace zakázky a zároveň aby nedocházelo k přerušení jízdy mimo plánovaný itinerář (tzn. nesmí dojít k situaci, kdy by na základě právních předpisů nebyl v plánovanou dobu k dispozici řidič schopný jízdy).
Zadavatel předpokládá, že v letech 2014 a 2015 objednávky v celkovém objemu 35 000 km (úhrnně za oba roky). Jedná se však o předpoklad. Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít celý objem kilometrů, přičemž dodavatel služby nemá nárok na ušlý zisk ani další náklady. Zároveň si zadavatel vyhrazuje právo objednat služby i nad stanovený objem kilometrů. Nejčastější trasa bude s ujetou vzdáleností do 250 km. V rámci území České republiky se nejdelší trasou předpokládá cesta do Liberce a do Prahy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

373893

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

60140000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 11. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Dziubová

Kontaktní e-mail: dziubova@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: 774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb autobusové dopravy pro školu na rok 2014 a 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD 31. 10. 2013 Zobrazit
Příloha 31. 10. 2013 Zobrazit
výzva OPVK 31. 12. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva 19. 11. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap