Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě – zpracování projektové dokumentace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě – zpracování projektové dokumentace zadávané zadavatelem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě – zpracování projektové dokumentace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS, výkon autorského dozoru ke zpracovaným projektovým dokumentacím, inženýrská činnost k projektu „Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě“ (tj. zpracování dokumentace pro stavbu, interiér a vybavení), zaměření dotčeného území. Součástí veřejné zakázky je i výkon inženýrsko-investorské činnosti k jednotlivým stupňům dokumentace a také při samotné realizaci stavebních prací a jejich ukončení a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Opava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 3. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Dziubová

Kontaktní e-mail: dziubova@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Školní fóliovníky Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě – zpracování projektové dokumentace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 1. 3. 2014 Zobrazit
1 studie 1. 3. 2014 Zobrazit
Krycí list 1. 3. 2014 Zobrazit
čestné prohlášení 1. 3. 2014 Zobrazit
obchodní podmínky 1. 3. 2014 Zobrazit
výkaz výměr 1. 3. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o výběru 14. 3. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o vyloučení 14. 3. 2014 Zobrazit
rozhodnutí o vyloučení 14. 3. 2014 Zobrazit
písemná zpráva 25. 3. 2014 Zobrazit
smlouva 18. 3. 2014 Zobrazit
dodatek 2. 9. 2014 Zobrazit
skutečně uhrazená cena 23. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap