Dodávka nezbytných technologií a rekonstrukce minipivovaru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nezbytných technologií a rekonstrukce minipivovaru zadávané zadavatelem Marek Mandík. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Marek Mandík

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nezbytných technologií a rekonstrukce minipivovaru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce budovy a dodávka nezbytných technologií pro minipivovar, konkrétně 1 ks šrotovníku, 1 ks dvounádobové varny, 1 ks scezovací káďe, 1 ks rmuta vystíracího, mladinové pánve, 1 ks gravírovací skříňky s příslušenstvím, 1 ks čerpadla č. 1, 1 ks čerpadla č. 2, 1 ks elektrorozvaděče, 1 ks vířivé kádě, 1 ks deskového chladiče mladiny, 1 ks aerátoru (provzdušňovací svíčky), 3 ks kvasných tanků 20 hl, 8 ks dokvasných (ležáckých) tanků 20 hl, 1 ks CIP stanice – třínadobové, 1 ks chladícího agregátu, 1 ks zásobníku ledové vody, 1 ks boileru, zásobníku horké vody, 1 ks vzduchového kompresoru, 1 ks třístupňové filtrace vzduchu, 1 ks plynového parogenerátoru a 1 ks myčky KEG sudů.

Poznámka

Tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka vyšší hodnoty ve smyslu ust. čl. 2.3.3 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, verze 2, říjen 2016 (dále jen „Příručka“).
Zakázka je zadávána v otevřené výzvě ve smyslu ust. čl. 3.1.2 Příručky.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Příručkou.
Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků finančních mechanismů Evropské unie – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AKJP-0472

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 42215000-6

Místo plnění veřejné zakázky

p.č. 1251/1 a 2151/3, k.ú. Vysoké Mýto

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

17 412 560,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní kancelář Jiříček & Procházka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Viktor Procházka, advokát

Kontaktní e-mail: advokatprochazka@gmail.com

Kontaktní telefon: 608 072 248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nezbytných technologií a rekonstrukce minipivovaru.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení výběrového řízení v otevřené výzvě 26. 11. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - krycí list 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - čestné prohlášení o základní způsobilosti 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (elektro) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (plynové zařízení) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (požárně bezpečnostní řešení) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (situační výkres) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (stavební část) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (topení) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (venkovní úpravy) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 10 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (větrání) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 11 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (zdravoinstalace) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 12 zadávací dokumentace - průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 13 zadávací dokumentace - statické posouzení 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 14 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (elektro) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 15 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (plyn) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 16 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (ústřední topení) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 17 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (větrání) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 18 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (základy) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 19 zadávací dokumentace - slepý rozpočet (stavební část) 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 20 zadávací dokumentace - obchodní podmínky 26. 11. 2016 Zobrazit
Příloha č. 21 zadávací dokumentace - návrh kupní smlouvy 26. 11. 2016 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 1 s odpovědí zadavatele 8. 12. 2016 Zobrazit
Oznámení výsledku výběrového řízení 12. 12. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap