Nákup softwaru pro simulaci proudění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup softwaru pro simulaci proudění zadávané zadavatelem MANDÍK, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MANDÍK, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup softwaru pro simulaci proudění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, následný servis (viz bod 5.8) a metodická odborná podpora softwaru pro simulaci proudění, přenosu tepla a hmoty, která je propojitelná s následnou pevnostní analýzou konstrukce pomocí konečných elementů. Software musí mít trvalou licenci spravovanou na serveru (floating) s možností výpočtu na lokálním clusteru alespoň 4 jádrovém serveru nebo lokálních počítačích. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován v kap. 4.1 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Viktor Čechura

Jméno a příjmení kontaktní osoby: MANDÍK, a.s.

Kontaktní e-mail: cechura@mandik.cz

Kontaktní telefon: +420 777 789 222

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup softwaru pro simulaci proudění.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap