Expertní studie pro logistiku provozu systému pro řízení a správu sportovních center v různých prostředích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Expertní studie pro logistiku provozu systému pro řízení a správu sportovních center v různých prostředích zadávané zadavatelem LUXART, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUXART, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Expertní studie pro logistiku provozu systému pro řízení a správu sportovních center v různých prostředích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka studie pracovních a provozních postupů při potenciálním využití výpočetních systémů pro správu a řízení v těchto typech provozů: rehabilitační zařízení, lázeňské zařízení, sportovní zařízení, wellness provoz.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Gajdošova 7, 615 00 Brno, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 12. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LUXART, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Josef Kocian

Kontaktní e-mail: josef.kocian@luxart.cz

Kontaktní telefon: 603287924

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Expertní studie pro logistiku provozu systému pro řízení a správu sportovních center v různých prostředích.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap