Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka zadávané zadavatelem LUKO STROJÍRNY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je „Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka“, jejímž předmětem je dodávka a instalace plynových kotelen pro vytápění výrobních objektů č. 24 na p.č.2280/19, objektu č. 31 na p.č. 2280/20, objektu č. 53 na p.č. 2280/22 a objektu č. 56 na p.č. 2284/5 firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie pro vytápění musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
- Hlavními předpokládanými technologickými zařízeními a celky dodávky jsou:
o Kondenzační plynové kotle
o Teplovzdušné plynové agregáty (fukary)
o Plynová zařízení a příslušenství
o Měření a regulace teploty, automatizovaný systém řízení
o Elektropříslušenství, rozvody, čidla, řídící jednotky
o Potřebné certifikáty a revize
- Součástí dodávky jsou dále veškerá další technologická zařízení nutná pro spolehlivý, bezpečný a dlouhodobý provoz (ostatní zařízení, potrubí a armatury, zámečnické výrobky a ocelové konstrukce, nátěry, izolace, atd.).
- Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu technologie zajišťující spolehlivé a úsporné plynové vytápění výše uvedených výrobních prostor.
- Veškeré plynové zařízení a příslušenství budou umístěny do vymezených prostor vyznačeném v situaci (viz projektová dokumentace pro výběrové řízení v příloze č. 4)

Poznámka

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j.: MPO 33321/15/61100, platnost od. 1. 8. 2015.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost prohlašuje, že se nejedná o výběrové řízení s dílčím plněním.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

525852

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2015/UE/03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45.33.30.00-0

Místo plnění veřejné zakázky

Jablůnka č.p. 626,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 11. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Uhřík

Kontaktní e-mail: jan.uhrik@lukos.cz

Kontaktní telefon: +420 732218114

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap