Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka zadávané zadavatelem LUKO STROJÍRNY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je „Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka“, jejímž předmětem je dodávka a instalace plynových kotelen pro vytápění výrobních objektů č. 24 na p.č.2280/19, objektu č. 31 na p.č. 2280/20, objektu č. 53 na p.č. 2280/22 a objektu č. 56 na p.č. 2284/5 firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie pro vytápění musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
- Hlavními předpokládanými technologickými zařízeními a celky dodávky jsou:
o Kondenzační plynové kotle
o Teplovzdušné plynové agregáty (fukary)
o Plynové a příslušenství, zařízení a rozvody
o Měření a regulace teploty, automatizovaný systém řízení
o Elektropříslušenství, rozvody, čidla, řídící jednotky
o Potřebné certifikáty a revize
- Součástí dodávky jsou dále veškerá další technologická zařízení nutná pro spolehlivý, bezpečný a dlouhodobý provoz (ostatní zařízení, potrubí a armatury, úpravy stěn, zámečnické výrobky a ocelové konstrukce, nátěry, izolace, stavební objekty, atd.).
- Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu technologie zajišťující spolehlivé a úsporné plynové vytápění výše uvedených výrobních prostor.
- Veškeré plynové zařízení a příslušenství budou umístěny do vymezených prostor vyznačeném v situaci (viz projektová dokumentace pro výběrové řízení v příloze č. 4)

Poznámka

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j.: MPO 33321/15/61100, platnost od. 1. 8. 2015.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost prohlašuje, že se nejedná o výběrové řízení s dílčím plněním.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

524899

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45333000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Jablůnka 626

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Uhřík

Kontaktní e-mail: jan.uhrik@lukos.cz

Kontaktní telefon: +420732218114

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap