3osý CNC řízený soustruh

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 3osý CNC řízený soustruh zadávané zadavatelem LUKO STROJÍRNY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

3osý CNC řízený soustruh

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového 3osého CNC řízeného soustruhu, který musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
CNC soustruh s řízenými 3-mi osy, s robustním kluzným vedením v ose X/Z, pohonem pro rotační nástroje, C-osou a vřetene, která zajišťuje rotaci obrobků. Stroj bude určen pro kusovou, malosériovou a sériovou výrobu z tyčí, kruhového, šestihranného a čtvercového profilu, hřídelí a přírub. Požadujeme tuhou litinovou konstrukci stroje z důvodu vysoké opakovatelné přesnosti obrábění při sériové výrobě a dlouhodobé životnosti. Revolverová hlava s pohonem pro 12 pozic poháněných nástrojů umožňuje frézování, závitování a vrtání v ose rotace a kolmo na osu, systém upínání nástrojů VDI40 (DIN1809) z důvodu kompatibility se stávajícími stroji. Poháněné nástroje budou synchronizovány s vřetenem s přesností rotace C-osy 0,001° nebo rychlejší. Stroj bude vybaven požadovaným příslušenstvím, viz. tabulka zadání. Stroj bude dodán do místa plnění včetně přepravy, složení jeřábem, nastěhováním, uvedením do provozu a školení.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 3 573 065 Kč bez DPH.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

15086

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Jablůnka 626, 756 23, Jablůnka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 573 065,- bez DPH (4 323 408,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 12. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 3osý CNC řízený soustruh.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap