FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací zadávané zadavatelem LETIŠTĚ BRNO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LETIŠTĚ BRNO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0, 09332000-5, 31430000-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 523 266,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2021, 14:00:00 hodin

Podání nabídky elektronicky

Nabídku k veřejné zakázce FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací zadávané zadavatelem LETIŠTĚ BRNO a.s. je možné podat v nástroji profilzadavatele.cz elektronicky.

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace 15. 2. 2021 Zobrazit
Obsah PD 15. 2. 2021 Zobrazit
Titulní list 15. 2. 2021 Zobrazit
Technická zpráva 15. 2. 2021 Zobrazit
Situace FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Situace širších vztahů FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Rozložení panelů FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Jednopólové schéma FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Obchodní měření FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Schéma zapojení FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Stringování FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
Střešní konstrukce FVE Letiště Brno 15. 2. 2021 Zobrazit
FVE Letiště.dwg 15. 2. 2021 Zobrazit
FVE_soupis prací 15. 2. 2021 Zobrazit
Certifikát pro šifrování 15. 2. 2021 Zobrazit
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 23. 2. 2021 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
příloha č. 4 zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
příloha č. 5 zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
příloha č. 6 zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
příloha č. 3 zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
příloha č. 2 zadávací dokumentace 24. 2. 2021 Zobrazit
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 26. 2. 2021 Zobrazit
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 26. 2. 2021 Zobrazit
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 26. 2. 2021 Zobrazit
Protokol o otevírání nabídek 17. 3. 2021 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení účastníka 29. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 29. 3. 2021 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 6. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap