Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin, detekci kovů v obuvi a průchozího detektoru kovů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin, detekci kovů v obuvi a průchozího detektoru kovů zadávané zadavatelem LETIŠTĚ BRNO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LETIŠTĚ BRNO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin, detekci kovů v obuvi a průchozího detektoru kovů

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky představuje dodávka celkem 4 (čtyř) nových detekčních zařízení včetně souvisejícího plnění (instalace, výcviku operátorů, proškolení techniků Zadavatele apod.) a je rozdělen na 3 části:
Část 1: Dodávka 2 (dvou) ks zařízení pro stopovou detekci výbušnin,
Část 2: Dodávka 1 (jednoho) ks průchozího detektoru kovů
Část 3: Dodávka 1 (jednoho) ks zařízení pro detekci kovů v obuvi.
Účastník může podat nabídku na kteroukoliv část či více částí zakázky.
Podrobnější informace obsahuje výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu své relevantní činnosti dle § 153, odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (\"ZZVZ\"), jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 odst. 1 ZZVZ. Zakázka bude spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

35124000-9 Kovové detektory, 38546000-4 Systémy pro detekci výbušnin

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 650 000,- bez DPH (4 416 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 941 400,- bez DPH (2 349 094,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2018, 12:15:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LETIŠTĚ BRNO a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radomír Janík

Kontaktní e-mail: sekretariat@brno-airport.cz

Kontaktní telefon: +420 545 521 302

Kontaktní datová schránka: gkvexxm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin, detekci kovů v obuvi a průchozího detektoru kovů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 19. 1. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky VZOR PDF 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky - VZOR WORD 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva VZOR PDF 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva VZOR WORD 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění 19. 1. 2018 Zobrazit
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24.1.2018 25. 1. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5.2.2018 5. 2. 2018 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 5.2.2018 5. 2. 2018 Zobrazit
Část 1 - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8.3.2018 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Výzva vybranému dodavateli k předložení podkladů 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8.3.2018 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Výzva vybranému dodavateli k předložení podkladů 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 3 - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8.3.2018 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 3 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 3 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 3 - Výzva vybranému dodavateli k předložení podkladů 8. 3. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva - VZ Detektory Část 1 Stopový detektor výbušnin 6. 4. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva - VZ Detektory Část 2 Průchozí detektor kovů 6. 4. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva - VZ Detektory Část 3 Detektor kovů v obuvi 6. 4. 2018 Zobrazit
Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky VZ Detektory 27. 4. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin, detekci kovů v obuvi a průchozího detektoru kovů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Servis Musil, s.r.o. (25699911) Dodavatel 1 554 850,- Kč vč. DPH
1 285 000,- Kč bez DPH
HSF spol. s r.o. (18248748) Uchazeč 1 580 260,- Kč vč. DPH
1 306 000,- Kč bez DPH
PCS spol. s r.o. (00571024) Dodavatel 264 869,- Kč vč. DPH
218 900,- Kč bez DPH
Servis Musil, s.r.o. (25699911) Dodavatel 529 375,- Kč vč. DPH
437 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap