Dodávka rentgenových zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel a kontrolu nákladu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka rentgenových zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel a kontrolu nákladu zadávané zadavatelem LETIŠTĚ BRNO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LETIŠTĚ BRNO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka rentgenových zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel a kontrolu nákladu

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky představuje dodávka 2 (dvou) nových rentgenových zařízení, včetně souvisejícího plnění (instalace, provozní zkoušky, výcviku operátorů, proškolení techniků zadavatele dle zadávací dokumentace) a je rozdělen do 2 částí:
Část 1: Dodávka rentgenového zařízení pro kabinová zavazadla,
Část 2: Dodávka rentgenového zařízení pro náklad.
Účastník může podat nabídku na kteroukoliv část či obě části zakázky.
Podrobnější informace obsahuje výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu své relevantní činnosti dle § 153, odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění ("ZZVZ"), jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 odst. 1 ZZVZ. Zakázka bude spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33111000-1 Rentgenové přístroje, 38581000-1 Zařízení pro prosvěcování zavazadel, 385820000-8 Rentgenové kontrolní zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 700 000,- bez DPH (9 317 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 490 000,- bez DPH (9 062 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2018, 12:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LETIŠTĚ BRNO a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radomír Janík

Kontaktní e-mail: sekretariat@brno-airport.cz

Kontaktní telefon: +420 545 521 302

Kontaktní datová schránka: gkvexxm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka rentgenových zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel a kontrolu nákladu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 19. 1. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky VZOR PDF 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky VZOR WORD 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva VZOR PDF 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva VZOR WORD 19. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č 3 ZD Specifikace předmětu plnění 19. 1. 2018 Zobrazit
Prodloužení lhůty pro podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 5.2.2018 5. 2. 2018 Zobrazit
Část 1 - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8.3.2018 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 1 - Výzva vybranému dodavateli k předložení podkladů 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8.3.2018 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 8. 3. 2018 Zobrazit
Část 2 - Výzva vybranému dodavateli k předložení podkladů 8. 3. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva - VZ Rentgeny Část 1 RTG kabinová zavazadla 6. 4. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva - VZ Rentgeny Část 2 RTG náklad 6. 4. 2018 Zobrazit
Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky VZ Rentgeny 27. 4. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka rentgenových zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel a kontrolu nákladu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Servis Musil, s.r.o. (25699911) Dodavatel 2 579 720,- Kč vč. DPH
2 132 000,- Kč bez DPH
Servis Musil, s.r.o. (25699911) Dodavatel 6 483 180,- Kč vč. DPH
5 358 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap