Dodávka termofixačního stroje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka termofixačního stroje zadávané zadavatelem LANEX a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LANEX a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka termofixačního stroje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka termofixačního stroje. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Společnost prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: LANEX a.s.
Sídlo: Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23 (Okres Opava)
IČ: 03327761

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva III. programu podpory Potenciál, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008689“ a názvem projektu „Rozšíření vývojové kapacity lan ve společnosti LANEX“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-001773

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka termofixačního stroje.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap