Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytování zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a dále pak vybraných silnicích I. třídy na území Středočeského kraje, která zadavatel spravuje.

Tato opatření budou realizována na předem daných mostních konstrukcích a silnicích a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech, kdy jejich výčet (pasport objektů) včetně plochy dotčené opatřením v m2 je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, kde dochází k opakovanému a fakticky nekontrolovatelnému výskytu nelegálního výlepu plakátů a další podobné prezentace.

Opatřeními ve smyslu této veřejné zakázky jsou:
- jednorázové odstranění nelegálního výlepu z předem daných mostních konstrukcí a silnic a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech a
- aplikace nátěrových povrchových úprav předem daných mostních konstrukcí a silnic a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech, které zabrání výskytu nelegálního výlepu, a to po dobu alespoň dvou let.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

mostní konstrukce a silnice a jejich příslušenství

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 3. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap