Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství 2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství 2013 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství 2013

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je poskytování zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a dále pak vybraných silnicích I. třídy na území Středočeského kraje, která zadavatel spravuje.

Tato opatření budou realizována na předem daných mostních konstrukcích a silnicích a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech, kde dochází k opakovanému a fakticky nekontrolovatelnému výskytu nelegálního výlepu plakátů a další podobné prezentace.

Opatřeními ve smyslu této veřejné zakázky jsou:
- jednorázové odstranění nelegálního výlepu z předem daných mostních konstrukcí a silnic a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech a
- aplikace nátěrových povrchových úprav předem daných mostních konstrukcí a silnic a dále pak na jejich příslušenství, a to na jejich zadavatelem určených nejvíce či nejčastěji postižených částech, které zabrání výskytu nelegálního výlepu, a to po dobu alespoň dvou let.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II. a III. třídy Středočeského kraje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

785 123,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství 2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství 2013 neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap