Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních konstrukcí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních konstrukcí zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních konstrukcí

Předmět veřejné zakázky

Účelem prací je prokázat korelaci mezi výškovými a polohovými změnami na diskrétních bodech umístěných na horním líci mostovky a deformací spodního líce mostovky či podpůrného systému, přičemž měření budou prováděna odlišnými technologiemi a postupy, tj. horní líc mostovky bude měřen nivelací ze středu, spodní líc mostovky bude zaměřen přesným laserovým scanováním.
Dále je cílem zjistit, jaké další informace o chování konstrukce lze přesným laserovým scanováním získat. V neposlední řadě bude výsledkem porovnání nákladů obou porovnávaných postupů.
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky jsou tyto práce:
a) Definování postupů při přesném geodetickém scanování prostorových parametrů předpjatých mostů
b) Definování postupů při interpretaci naměřených dat, tj. postupy a výstupy při práci s mračnem bodů.
c) Vytvoření interpretačního programového vybavení pro činnosti dle bodu b).
d) Výsledky výzkumné činnosti budou ověřeny na pěti mostních objektech. To znamená, že na níže uvedených objektech bude instalován monitorovací systém a provedeno zaměření nulté a první etapy. Měření bude provedeno jak s využitím nivelace, tak laserového scanování.
e) Stanovení nákladů na dokumentační práce.
f) Vytvoření vnitřní směrnice KSÚS, kterou bude stanovena metodika pro aplikaci nově metody pro správu a údržbu mostních objektů ve správě organizace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000202

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-47/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71332000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky jsou tyto mosty: Most ev.č. 104-001 Davle přes Vltavu, Most ev.č. 150-012 přes Želivku v Brzoticích, Most ev.č. 11232-4 nadjezd přes D1 Studený – Děkanovice, Most ev. č 00712-4 nadjezd přes R7 Knovíz, Most ev č.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 968 000,- bez DPH (2 381 280,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 680 250,- bez DPH (2 278 430,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních konstrukcí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 23. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap